جدیدترین محصولات ورامین

Submitted by bloger on Tue, 07/31/2018 - 10:59
جدیدترین محصولات ورامین

شرکت روغنکشی خرمشهر، تولید کننده انواع روغن های خوراکی مایع، جامد و خاص،  مفتخر به تولید روغن های خوراکی (سرخ کردنی بدون پالم شفاف، ذرت) در ظروف 810 گرم چهارگوش جدید شفاف گردید. ظروف مربوطه به دلیل دارا بودن مواد آنتی یووی در برابر اشعه فرابنفش مقاوم بوده و بدین طریق پایداری روغن و ماندگاری آن افزایش و خواص کیفی روغن حفظ خواهد شد.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.